Voor Amsterdam Centrum Oost (van Magere brug tot Oostelijke Eilanden) staat Hein kandidaat voor de stadsdeelcommissie.

Enkele van zijn projecten en plannen:

* Een levendig en gezellig Waterlooplein. In oude glorie herstellen.
* Hetzelfde voor de Nieuwmarkt: schoon, gezellig, kleurrijk.
* De georganiseerde drugscriminaliteit is een maffia geworden die de binnenstad en de omliggende stadsdelen teistert. Jongeren worden met merkkleding en veel geld gerecruteerd en van wapens voorzien. Harde aanpak van die maffia! Bescherm onze jongeren!
* Plastic Soup uit de grachten vissen als initiatief van buurtbewoners;
* Goede en bereikbare scholen, kleinere klassen, vrijheid van onderwijs.
* Betaalbare huren voor woningen, starters een kans geven. Sociale huur beschermen. Speculatie tegengaan. Middeninkomens aan woningen helpen.
* Minder overlast van toeristen, dus aan banden leggen van airbnb, nutellashops. Strengere regels van openbare orde.
* Betaalbare huren voor de middenstand, zodat buurtwinkels kunnen overleven.
*Gastvrij voor immigranten en vluchtelingen, een Amsterdamse traditie, maar onder de conditie dat we het aankunnen en dat de immigranten onze wetten en principes respecteren.
*Groene daken en zonnepanelen waar mogelijk, zodat energievoorziening gedeeltelijk door bewoners wordt opgewekt.
* Reglementeren van vaart in de grachten, ook ten behoeve van woonbootbewoners. Er liggen 2500 drijvende woningen in de binnenstad. Dat is cultureel erfgoed.
* Goede parkeervoorzieningen, ondergronds en eventueel onder de grachten. Beter, toegankelijk en voor 65+ gratis OV.
* Betere regeling erfpacht. Liefst afschaffen.
* Rode Buurt (1012, Walletjes) moet beschermd worden: elke vorm van uitbuiting en/of onderdrukking (slavernij) hard bestrijden (politie en justitie).
Stacks Image 16
De kieswet maakt het mogelijk om met een eigen naamsaanduiding mee te doen aan de stadsdeelcommisie-verkiezingen. Dus onafhankelijk van bestaande politieke partijen.

Een nadeel, waarschuwt de Kiesraad, want een partij biedt meer voordelen en bekendheid.

Toch kiest Hein ervoor zonder politieke partij verkiesbaar te zijn.
Omdat de kiezer zijn baas is, en niet een partijleider.

Begin februari 2018 kreeg de lijst een nummer toegewezen. Op dat lijstnummer kunt u op 21 maart 2018 op de lijst van Hein een stem uitbrengen.

Het lijstnummer werd Lijst 31.

Zorgen voor Elkaar en de Stad.
Stacks Image 26
Van Meeteren werd geboren in Den Haag. Studeerde Rechten in Leiden en Amsterdam en filosofie in Parijs. Hij schreef drie boeken: een over Groene Politiek, een over transformatief Management en een over Mediation, het vak dat hij de laatste twintig jaar gepassioneerd uitoefent.
Hein is al 25 jaar een bewoner van het Centrum.

Het politieke pad van Hein verliep via twee landelijke partijen naar principiële partijloosheid. Altijd op zoek naar waarachtigheid en menselijkheid. Partijpolitiek vindt hij vaak benepen en kinderachtig gedoe.
Het kan beter. En democratischer.

Hij schreef een Manifest over partijloze politiek dat hier te downloaden is.

Hein heeft dus elk partijlidmaatschap vaarwel gezegd om zich direct te kunnen wenden tot de Amsterdamse kiezer.

Hij wil er voor ù zijn, niet voor een partij.

zie ook: www.democratischelente.nl

Stacks Image 22
ACTUEEL!
Centrum Oost heeft in toenemende mate te lijden onder vuurwapengeweld op straat. Benden die elkaar belagen, afrekeningen, straatruzies, ripdeals. Het kost levens. Gemeente en stadsdeel moeten hierop aandacht richten.
Meer patrouilles op straat en no tolerance ten aanzien van geweldsdelicten. En een goed alternatief bieden voor jongeren, zodat ze niet vallen voor de verleidingen van de criminaliteit.