Amsterdammers doen mee met het bestuur

Burgerfora

Niet partijen, niet beroepspolitici, geen carrieremakers of bestuurders maken uit wat goed voor u is.
Dat maakt u zelf uit.
Door burgerfora (aselect gekozen!) geven we Amsterdammers meer en meer een stem over het eigen leven. Amsterdammers weten heel goed wat goed voor hen is.
De democratie is er voor ons, en wij zijn er niet voor de democratie.
Stadsreferendum

Goed dat er een gemeenteraad is. Maar zo'n raad bestaat uit gewone mensen, en die maken fouten. Zijn soms verwikkeld in partijpolitieke spelletjes en troeven elkaar af. Daardoor kan er een verkeerd besluit worden genomen.
Geef inwoners van een stadsdeel, of van de hele stad, een gelegenheid zich uit te spreken voor raadsbesluiten die niet goed vallen bij de bevolking.
Realiseer een Stadsreferendum.
Digitale opiniepeiling

Het is goed mogelijk via ICT en andere hedendaagse technische mogelijkheden de vinger aan de pols te houden over de stemming in de stad. De gemeenteraad of de stadsdeel commissies kunnen via vraagstelling en digitale peiling een veelheid aan meningen en inzichten onderzoeken. Op die manier kan de burger meer en meer duidelijk maken welke stad hij of zij wenst. En weet de volksvertegenwoordiger welke richting het beste is.
Gekozen burgemeester

Een oud punt van Hans van Mierlo. Door het huidige D66 buiten de deur gezet en de laatste tijd weer in de belangstelling. De gekozen burgemeester.
Amsterdammers weten goed wie ze als burgervader of burgermoeder willen hebben.
Laat kandidaten met elkaar de democratische strijd aangaan voor het burgemeesterschap. Met debatten en presentaties en bijeenkomsten. Zodat er wat te kiezen valt. En laat ons, Amsterdammers, onze eigen burgemeester kiezen.