In 2018 heeft de eigentijdse volksvertegenwoordiger geen partij meer nodig. De kiezer en de gekozene staan direct met elkaar in verbinding. De buurtvertegenwoordiger vertegenwoordigt een eigen achterland, geen partij.

Want dat is de achilleshiel van de democratie. Partijen hebben zich als buffers tussen kiezer en gekozene gedrongen. Tussen het volk en de volksvertegenwoordiging. En spelen hun eigen spel.

De onafhankelijke lijst doorbreekt deze misvorming. Een buurtvertegenwoordiger wendt zich tot een eigen electoraat en vertegenwoordigt deze in de volksvertegenwoordiging, in dit geval de commissie.
De kiezers mogen deze vertegenwoordiger blijven herinneren aan de beloften van de campagne.
Deze partijloze democratie is een belangrijke motivatie van Hein van Meeteren , uw kandidaat voor de stadsdeelcommissie Centrum in Amsterdam. Een commissie van partijen die dezelfde partijen controleren. De slager die het eigen vlees keurt. Nee, daar doen we niet aan mee.

Democratie kan sneller, moderner, effectiever. Een terugkerend stadsreferendum met duidelijke ja of nee vragen aan de Amsterdamse bevolking kan de burgerij meer invloed geven op het stadsbestuur. Uiteraard moet de burgervader (of moeder) worden gekozen door de eigen burgers. Gemeenteraadsleden moeten worden aangespoord met hun kiezers een warm contact te houden, via meetings, debatten, werkbezoeken, digitale raadplegingen. De stadsdeelcommissies houden ze scherp.

Democratie moet een levende boel zijn, met scherpe voors en tegens, met argumenten en sentimenten. De democratie is het leven zelf.

Met Hein van Meeteren bent u verzekerd van levendigheid en bruisend debat.
Stacks Image 20
Partijen zijn verworden tot applausmachines voor de partijbobo's. Alleen de actieve top in politieke partijen wordt uitverkoren tot het landsbestuur of de gemeentelijke overheid. Die situatie maakt de democratie tot een dode letter. In de deelraadscommissies moeten onafhankelijke vertegenwoordigers. Gewone mensen die de buurt of wijk vertegenwoordigen.